Aktuality

20.11.2023
Na objektech bylo zažádáno o přidělení čísel popisných.
10.10.2023
V objektech jsou prováděny rozvody podlahového topení.
19.09.2023
Na objektech proběhla montáž klempířských prvků a hromosvodu.
29.08.2023
V objektech jsou dokončovány rozvody vody / odpadů a elektroinstalace.
14.08.2023
Na objektech probíhají pokládky střešních krytin a práce na fasádách.
01.08.2023
Na objektech byly zahájeny práce na montáži kontaktního zateplovacího systému.
27.07.2023
Zahájení prací na rozvodech vody / odpadů a elektroinstalace.
10.07.2023
Byly zahájeny pokládky střešních krytin.
03.07.2023
V objektech byly zahájeny montáže oken a dveří.
10.06.2023
Nyní probíhají práce na střechách objektů.
01.03.2023
Pokračuje výstavba všech objektů.